Dla szkół

Dla nauczycieli:

• Uczeń z za burzeniami ze spektrum autyzmu
• Uczeń z zaburzeniami zachowania
• Agresja u dzieci –jak sobie z nią radzić
• Uczeń niepełnosprawny ruchowo
• Praca z rodzicami (pedagogizacja rodziców)jako wspieranie środowiska wychowawczego ucznia.
• Praca z rodziną dysfunkcyjną
• Wspieranie uzdolnień i kreatywnego myślenia
• Praca z uczniem zdolnym.
• Relaks dla najmłodszych
• „Jak mówić do dzieci żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”- trening rozwoju umiejętności wychowawczych
• Jak przeciwdziałać symptomom wypalenia zawodowego u nauczycieli autodiagnoza, metody praktyczne.

Dla rodziców:

• „Jak mówi ć do dzieci żeby nas słuchały? Jak słucha ć dzieci żeby do nas mówiły” – trening rozwoju umiejętności wychowawczych.
• Szkoła dla rodziców-seria warsztatów rozwijających umiejętności wychowawcze.
• Warsztaty konstruktywnego radzenia sobie ze stresem (bo szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko.
• Wspieranie uzdolnień i kreatywnego myślenia
• Praca z uczniem zdolnym.
• Wychowanie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera).
• Wychowanie dziecka z zaburzeniami zachowania.
• Praca z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi.
• Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze szczególnymi potrzebami wychowawczymi.

Dla uczniów:

• Trening radzenia sobie ze złości.
• Warsztaty konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.
• Techniki pamięciowe, techniki szybkiego uczenia się.
• Techniki szybkiego czytania.
• Wystąpienia publiczne i autoprezentacja.
• Seksualność wieku dojrzewania.
• Samoocena- jaki jestem jaki chciałbym by ć?
• Zawodoznawstwo i doradztwo zawodowe.
• Profilaktyka uzależnień.
• Profilaktyka prozdrowotna.