Psychoterapia

Psychoterapia jest to jedna z metod oddziaływań psychologicznych. Polega na
towarzyszeniu pacjentowi w poszukiwaniu sposobów w radzeniu sobie z problemami.
terapeuta pomaga pacjentowi w poznawaniu siebie, swoich emocji, zachowań.
Terapeuta nie ocenia pacjenta, nie doradza mu. Podążając wraz z pacjentem wskazuje
mu na istotne elementy, podaje narzędzia do dalszego rozwoju.

Czy psychoterapia jest dla każdego?

Tak, każdy, może skorzystać z pomocy psychoterapeuty.

Czy jeśli idę do psychoterapeuty to zaznaczy, że jestem chory psychicznie?

Nie, w życiu każdego człowieka pojawiają się rożne trudności. Każdy ma prawo poradzić
sobie z nimi korzystając z pomocy.

Co może się zdarzyć podczas spotkania z psychologiem?

Przebieg spotkania jest określony przez Twoje potrzeby i cele. Psychoterapeuta
stosując odpowiednie metody przybliża Cię do rozwiązania. Co może się zdarzyć?


Psychoterapeuta udziela Ci konsultacji psychologicznej, która pomaga Ci rozwiązać problem.

Terapeuta pomaga Ci poradzić sobie z trudnością stosując terapie krótkoterminową (jeśli
trudność odpowiada założeniom psychoterapii), trwa ona od ok. 10-15  spotkań.

Zależnie od trudności, Twój rozwój osobisty może wymagać dłuższej relacji z terapeutą
np. kilka miesięcy.

Czy uleczy moją rodzinę? Czy jeśli pójdę na terapię to mój partner się zmieni?
Czy sprawi, że przestanę się kłócić z partnerem? Czy sprawi, że szef zacznie mnie
lepiej traktować?

Czy moje dzieci będą grzeczne jeśli skorzystam z psychoterapii?

Psychoterapia dotyczy osoby, która w niej uczestniczy. Nie może wpłynąć na osobę,
która nie jest na niej obecna. Faktem jest jednak, że poprzez rozwój umiejętności i
samoświadomości osoba w terapii może zmieniać relacje z innymi. Może nauczyć się
skuteczniejszej komunikacji, asertywności, respektowania szacunku do własnej osoby,
umiejętności wychowawczych. To wszystko wpływa na poprawienie relacji z innymi
osobami.
Chcąc poprawić sytuację partnerską można podjąć terapię par, gdzie uczestniczą oboje
partnerzy.

Straciłam ważna osobę (lub pracę), jestem smutny, przybity i nie mogę spać?
Straciłem motywacje do czegokolwiek. Czy psychoterapia może mi pomóc?

Zdecydowanie tak. Czasem zmagamy się z trudnościami, którym niełatwo jest stawić
czoła samemu. Psychoterapeuta będzie Twoim wsparciem i aktywnym towarzyszem w
radzeniu sobie z sytuacją.

Psychoterapia może pomóc również w przypadku:

- obniżenia nastroju
- zaburzeń odżywiania
- trudności w radzeniu sobie ze stresem, z emocjami, ze złością
- zaburzeń lekowych
- depresji
- uzależnienia
- współuzależnienia (życie w bliskiej relacji z osoba uzależnioną)
- chorób psychicznych
- trudności w relacji z innymi osobami
- nieśmiałości
- trudności w podjęciu ważnej decyzji
- traumy
- zaburzeniom psychosomatycznym (kiedy ciało choruje pod wpływem silnych lub
- przewlekłych przeżyć)
- obniżonego poczucia własnej wartości.

Psychoterapeuta to osoba, do której możesz zwrócić się w każdej sytuacji kiedy szukasz
konstruktywnego wsparcia.

Zapraszam Cię również do zapoznania się z charakterystyką systemów
psychoterapeutycznych w jakich specjalizują się psychoterapeuci naszej Pracowni.