Sztuka radzenia sobie ze stresem.

Stres jest częścią naszego życia. Ten dobry nas motywuje, ten szkodliwy blokuje w działaniach, utrudnia osiąganie celów, niszczy. Istnieje wiele źródeł stresu –praca, szkoła, najbliżsi, pieniądze, itp. Trudności w poradzeniu sobie ze stresem skutkują przenoszeniem go na inne sfery życia: dom, relacje z ludźmi, zdrowie. Nie musi tak jednak być. Proponujemy Państwu warsztat pozwalający poszerzyć…