Sztuka radzenia sobie ze stresem.

Stres jest częścią naszego życia. Ten dobry nas motywuje, ten szkodliwy blokuje w działaniach, utrudnia osiąganie celów, niszczy. Istnieje wiele źródeł stresu –praca, szkoła, najbliżsi, pieniądze, itp. Trudności w poradzeniu sobie ze stresem skutkują przenoszeniem go na inne sfery życia: dom, relacje z ludźmi, zdrowie. Nie musi tak jednak być.

Proponujemy Państwu warsztat pozwalający poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem. Służą temu narzędzia pozwalające odreagować stres, zminimalizować jego siłę czy ryzyko wystąpienia – szkolenie będzie okazją do poznania tych metod i ich przećwiczenia.

Korzyści dla uczestników :
Uczestnicząc w warsztacie przyjrzysz się sobie pod kątem zjawiska stresu po to, by w przyszłości móc trafnie rozpoznawać jego przejawy, potrafić odróżnić dobry stres od szkodliwego i właściwie oceniać sytuację pod kątem dopasowania metody radzenia sobie.


Program obejmuje m.in.:

· definicja stresu i mechanizmy jego powstawania,

· aspekty poznawcze i behawioralne stresu,

· praktyki oddechowe,

· sesje relaksacyjne z wykorzystaniem Progresywnego Relaksu Mięśni (Trening Jacobsona)

· relaksacja neuromięśniowa – Trening autogenny Schultza,

· elementy mindfulness.

Doświadczysz i nauczysz się technik radzenia sobie ze stresem, które mogą na trwałe ułatwić Ci radzenie sobie z napięciem dnia codziennego.

Miejsce: Kochanowskiego 17A
Czas trwania: 8 godzin( jeden dzień)
Cena: 90zł

Zapisy: kontakt@pracownia-zagle.pl

lub 728 474 497